Blogs

African Violet Mini (AF)

ต้นแรก ขื่อ Dawn Michelle

 


ต้นนี้ชื่อ  Irish Sprite

 

 

Hoya ออกดอกใหม่

 

 

 

 

เก็บรูป ใบสวยๆ จากเฟินมาให้ชม

ใบเฟินสวย เฟินเกลียวทอง

เฟิน ใบมะขาม

ช้องบลู ใบออกสีฟ้าๆ แต่ต้นนี้ไม่ค่อยจะสีฟ้าแล้ว

 

ชายผ้า ต่างประเทศ ต้นเล็กๆ

P. madagascariense

 

P. redleyi เขากวางตั้ง

 

P. wallichii ปีกผีเสื้อ

 

 

P. ellisii

 

 

Update ต้นไม้ในบ้าน แม้นอากาศจะร้อนมากแต่ต้นไม้ก็สู้ได้ ชายผ้า และ Catum

ผีเสื้อและชายผ้า

สวยงามแตกใบกาบเกาะกิ่งแน่นเลย

ชายผ้าไม่รู้ชื่อ ใบกาบกลม

Syndicate content